Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Szkolenia energetyczne


Celem szkolenia Uprawnienia Energetyczne – Szkolenia Kwalifikacyjne  jest przygotowanie Uczestnika do  wykonywania zadań związanych z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Szkolenia energetyczne mają także na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Program szkolenia:

Grupa 1 - elektryczna (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne):

 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • Urządzenia do elektrolizy;
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym.

Grupa 2 - ciepłownicza (urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające 
i zużywające ciepło):

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;                           
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym.

Grupa 3 - gazowa (urządzenia, instalacje i sieci gazowe):

 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.  
                                               
W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym.

Koszt szkolenia dla grupy 1, 2 lub 3:
 • 350 PLN/os. 
Koszt szkolenia dla grupy 2 i 3:
 • 450 PLN/os.   
Koszt egzaminu dla  1, 2 lub 3 grupy (wybranej):
 • 301 PLN/os. Eksploatacja lub Dozór 

Liczba godzin dydaktycznych: 5h + egzamin


Dodatkowe informacje oraz zapisy:
Agnieszka Radgowska
 tel. +48 24 365 86 52
Agnieszka.Radgowska@centrumedukacji.pl​
​​​​​
​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN