Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Pierwsza pomoc przedmedyczna


Celem szkolenia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej zwiększenie poziomu świadomości społeczeństwa na temat zasad udzielenia pierwszej pomocy. Faktem jest, iż każdego dnia niezliczona ilość wypadków przytrafia się w domu, na ulicy, w pracy, czy w szkole. Najczęściej w pobliżu nie ma wykwalifikowanego pracownika medycznego, a sprawne udzielenie pierwszej pomocy zależy od rodziny, przechodniów, kolegów, osób sprawujących opiekę. Nie zawsze też potrafimy pomóc. Nasza niewiedza i nieznajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz paraliżujący strach przed ewentualnymi konsekwencjami powikłań związanych z naszym niewłaściwym działaniem sprzyja powszechnemu w naszym kraju zjawisku, iż wielu z nas na widok wypadku, czy osoby potrzebującej pomocy odwraca się w drugą stronę, tłumacząc się przy tym banalnymi wymówkami.
Takie zachowanie jest bardzo częstym powodem czyjejś śmierci lub kalectwa. Zapominamy że do czasu dotarcia na miejsce zdarzenia wykwalifikowanej pomocy medycznej w zakresie stosownym do sytuacji, ofiary zdarzenia narażone bezpośrednio i osoby zagrożone mogą liczyć tylko na wzajemną pomoc. Tak wiele w przyszłości zależy od tego, jak się zachowamy oraz jakie działania podejmiemy w pierwszych minutach zdarzenia.
Dlatego  bardzo ważnym jest, aby każdy człowiek znał i potrafił w sposób prawidłowy wezwać właściwe służby medyczne, udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej oraz otoczyć opieką osobę poszkodowaną.
Pomocne w tym zapewne będą organizowane przez nas szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Program szkolenia:

 • Prawne podstawy udzielania pierwszej pomocy,
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa w działaniach ratowniczych,
 • Rola ratowników na miejscu wypadku,
 • Kryteria śmierci- dynamika procesu umierania,
 • Wzór ,,Łańcucha ratunkowego”,
 • Bezprzyrządowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla dorosłych,
 • Pierwsza pomoc i opieka nad chorym nieprzytomnym,
 • Postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia:
  • zadławienie,
  • omdlenie,
  • zawał mięśnia sercowego,
  • drgawki,
  • krwotok (krwotok z nosa, ciało obce, skaleczenia, rana zakażona),
  • urazy (złamania, skręcenia, zwichnięcia),
  • oparzenia,
  • wstrząs,
  • zatrucia (gazami, oparami, lekami),
  • porażenie prądem elektrycznym,
  • tonięcie.
 • Praktyczne opatrywanie ran i złamań (opatrunki uciskowe, osłonowe, unieruchamiające),
 • Postępowanie w urazach kręgosłupa,
 • Postępowanie w przypadku drgawek,
 • Praktyczne użycie apteczki pierwszej pomocy.

Szkolenie obejmuje zagadnienia zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Cena szkolenia: 130 PLN/os. (cena netto + 23 % Vat)
Liczba godzin dydaktycznych : 8 h

Dodatkowe informacje oraz zapisy:

Iwona Rek
tel. +48 24 365 86 25 | GSM +48 607 880 497

​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN