Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Szkolenia dla służb BHP
Szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP i PPOŻ.          
oraz osób wykonujących zadania tej służby”.
 
 
Cel szkolenia: przeszkolenie w zakresie aktualnych przepisów i zasad BHP.
Adresaci szkolenia: jest dedykowane dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby.
 
Trenerzy: Specjaliści – praktycy w zakresie BHP i pierwszej pomocy
 
Termin:  06-08 grudnia 2017 r. + samokształcenie kierowane
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy Centrum Edukacji Grupa ORLEN, Płock ul. Al. Kobylińskiego 25
 
Informacje i zapisy:   
Centrum Edukacji Grupa ORLEN, 09-400 Płock, ul. Al. Kobylińskiego 25 pok. 29
e-mail: malgorzata.rogowicz@centrumedukacji.pl, karolina.morawska@centrumedukacji.pl                                                             
tel. (24) 365 86 22/25, fax. (24) 365 86 24
 
 

Marki Grupy ORLEN