Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Metody zmniejszenia ryzyka strat piorunowych i przepięciowych
O SZKOLENIU
 
Wyładowania atmosferyczne, to naturalne części otaczającej nas przyrody. Ponieważ obecnie nikt nie ma wpływu na ich występowanie, należy zastanowić się, w jakie sposób możemy zabezpieczyć się prze nimi.
Wiele osób nie wyobraża sobie, jakie uszkodzenia i skutki może wyrządzić wyładowanie atmosferyczne.
Ograniczona wytrzymałość na udary piorunowe ogólnie stosowanych urządzeń i instalacji elektrycznych, a zwłaszcza urządzeń oraz systemów elektronicznych, komputerowych, czy telekomunikacyjnych, wymaga skutecznej ochrony przeciwprzepięciowej. Podstawowymi powodami występowania przepięć w instalacjach elektrycznych w obiektach budowlanych są wyładowania atmosferyczne i przepięcia łączeniowe przenoszone z sieci zasilających instalacje obiektu, a także przepięcia łączeniowe w urządzeniach wewnętrznych instalacji elektrycznej.
Polska Izba Ubezpieczeń dostrzegła, że znacząca liczba osób, przedsiębiorców popełnia dużo błędów przy doborze urządzeń zabezpieczających, ich montażu i eksploatacji, co powoduję problemy z późniejszym uzyskaniem odszkodowania.
Dlatego też zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu, w którym prowadzący przedstawi Państwu zagrożenia i działania, jakie należy wykonać, aby przestrzec się przed dużymi szkodami wywołanymi przez wyładowania atmosferyczne i w przypadku zdarzenia móc uzyskać odszkodowanie.
Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, osób zarządzających nieruchomościami, pracowników zakładów ubezpieczeń i do osób fizycznych.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 
 1. Zagrożenie powodowane wyładowaniami piorunowymi.
 2. Planowane zużycie sprzętu a przepięcia.
 3. Normy i zalecenia dotyczące ochrony odgromowej oraz zasad ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej oraz obwodach sygnałowych.
 4. Zalecenia Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej.
 5. Podstawowe zasady ochrony odgromowej.
 6. Skutki działania prądu piorunowego.
 7. Strefowa koncepcja ochrony odgromowej.
 8. Ochrona odgromowa w strefach zagrożonych wybuchem.
 9. Zasady wyznaczania przestrzeni chronionych oraz odstępów bezpiecznych.
 10. Podstawowe informacje o urządzeniach ograniczających przepięcia oraz zasady ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej.
 11. Problem ograniczników przepięć na polskim rynku.
 12. Zniszczenia i straty spowodowane przez złe ograniczniki przepięć.
 13. Elementy ograniczające przepięcia oraz zasady ograniczania przepięć w obwodach przesyłu sygnałów.
 14. Ograniczanie przepięć w obwodach iskrobezpiecznych.
 15. Nieetyczne działania mające zwiększyć sprzedaż i skrócić życie sprzętu.
 
TRENER
 
dr inż. Jarosław Wiater
W 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej,
w 2009 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie elektrotechnika, specjalność: technika wysokich napięć. Od 2007 roku jest członkiem Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej. Jest autorem 2 monografii, 146 publikacji naukowych. Obecne zainteresowania naukowo-techniczne skupiają się na rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną odgromową i przepięciową oraz analizie bezpieczeństwa podczas doziemnych wyładowań piorunowych. Przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, Polskim Komitetem Ochrony Odgromowej prowadzi aktywną współpracę z Polską Izbą Ubezpieczeń (PIU) mającą na celu minimalizację strat związanych z wyładowaniami piorunowymi i kosztami ich likwidacji. Jest współautorem zaleceń PIU w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej.
 
Termin szkolenia: 08.11.2017r.
 
Informacje i zapisy:
 
Małgorzata Rogowicz-Krzeszewska, Jakub Skowron
Centrum Edukacji Grupa ORLEN, 09-400 Płock, ul. Al. Kobylińskiego 25 pok. 29
tel. (24) 365 86 22/25, 601 390 013, 607 266 812; fax. (24) 365 86 24
e-mail: malgorzata.rogowicz@centrumedukacji.pl; jakub.skowron@centrumedukacji.pl
 
 
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN