Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Wdrażanie systemów zarządzania jakością
Oferujemy usługi konsultacyjne i szkoleniowe w zakresie dokumentowania i wdrażania Systemu Zarządzania Jakością opartego na międzynarodowej normie ISO 9001:2008. Nasz kompetentny i doświadczony zespół konsultantów pomoże każdej firmie przejść szybko i skutecznie przez skomplikowane procedury.
 
 
Proponujemy:
 
  • przegląd metod zarządzania firmą i diagnozę na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008,
  • szkolenia wstępne z zakresu zarządzania jakością dla kierownictwa i pracowników firmy,
  • zidentyfikowanie procesów podstawowych i pomocniczych w firmie oraz opracowanie modelu procesowego zarządzania jakością,
  • pomoc przy określeniu zakresu systemu jakości i sformułowaniu Polityki Jakości,
  • pomoc w opracowywaniu i wdrażaniu dokumentacji SZJ (Księga Jakości, procedury, instrukcje, formularze, załączniki i in. niezbędne dokumenty),
  • przeszkolenie audytorów wewnętrznych firmy oraz pomoc w organizacji audytów wewnętrznych,
  • pomoc przy wyborze jednostki certyfikującej i opracowaniu wniosku o certyfikację,
  • pomoc przy usuwaniu ewentualnych niezgodności po audycie certyfikującym.
Na współczesnych międzynarodowych rynkach działa silna konkurencja. Z tego powodu przedsiębiorstwa, bez względu na swoją wielkość, muszą szukać sposobów tworzenia nowych dziedzin działalności, zachowując dotychczas istniejące i czynić swoje działania bardziej wydajnymi i efektywnymi.

Wdrażanie systemów zarządzania jakością jest coraz bardziej popularną i skuteczną metodą osiągania tych celów. Przedsiębiorcy szybko przekonują się, że systemy jakości nie tylko polepszają ogólną rentowność, ale znacznie umacniają ich pozycję na rynku i zwiększają zaufanie klientów.
 
 

Marki Grupy ORLEN