Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Usługa przygotowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa kierowana jest do instytucji zajmujących się szeroko rozumianym przetwarzaniem danych osobowych. Bezpośredni uczestnikami wsparcia są osoby zajmujące się w firmie danymi osobowymi (działy personalne/ kadry, działy handlowe, informatycy, etc.) oraz właściciele.

 
Zakres usługi:

 • Przeprowadzenie audytu zerowego wraz z oceną organizacji na dostosowanie do przepisów prawa dotyczących Bezpieczeństwa Informacji, które organizacja zobowiązana jest przestrzegać.
 • Sklasyfikowanie wartości gromadzonych i przetwarzanych informacji.
 • Opracowanie wstępnej dokumentacji.
 • Dostosowanie zabezpieczeń istniejącego systemu informatycznego do regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 • Zatwierdzenie i wdrożenie ostatecznej wersji „Polityki Bezpieczeństwa Informacji”
 • Szkolenie kadry kierowniczej w zakresie wdrożonej „Polityki Bezpieczeństwa Informacji”.
 • (Opcjonalnie) Serwisowanie „Polityki Bezpieczeństwa Informacji” – pomoc przy rozwijaniu, audytowaniu, aktualizowaniu „Polityki Bezpieczeństwa Informacji”.


Korzyści:

 • wdrożenie procedur w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • uświadomienie oraz usankcjonowanie korzystania z systemów informatycznych przez pracowników;
 • wdrożenie i ujednolicenie procedur w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania;
 • spełnienie wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 
 

Marki Grupy ORLEN