Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
HR

Odpowiednie połączenie zakresu obowiązków oraz pełnionej w firmie roli z poziomem kompetencji pracowników to klucz do efektywnego działania i ciągłej poprawy wyników organizacji, a także główne zadanie naszych specjalistów od Human Resources, którzy realizują m.in.:

 • Testy Gallupa,
 • Ocena 360 stopni,
 • Procesy doboru, selekcji i kompetencji pracowników,
 • Projektowanie systemu okresowych ocen pracowniczych SOOP,
 • Assessment Centre,
 • Development Centre.

Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników


Badanie satysfakcji i zaangażowania odbywa się na poziomie 7 wymiarów:

 • ocena relacji z przełożonymi,
 • ocena wizerunku firmy na rynku,
 • ocena poziomu satysfakcji z wynagrodzenia,
 • ocena poziomu autonomii w pracy,
 • ocena poziomu więzi z firmą,
 • ocena organizacji pracy,
 • ocena relacji ze współpracownikami.

SOK/ Mystery Shopper


Mystery shopper pozwala badać i analizować:

 • jak wyglądają ścieżki obsługi klienta i ich sprawność,
 • czy pracownicy stosują firmowe standardy jakości obsługi klienta,
 • przebieg rozmowy handlowej, doradztwo i wiedzę,
 • umiejętność prowadzenia aktywnej sprzedaży i zamknięcia transakcji,
 • dostępność poszczególnych produktów, ścieżki zwrotu i reklamacji,
 • ocenę wyglądu punktu sprzedaży i jego otoczenia,
 • świadomość wśród pracowników prowadzonych przez firmę kampanii i promocji.
 
 

Marki Grupy ORLEN