Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Poziomy
OPIS POZIOMÓW – CO BĘDZIESZ UMIAŁ?
Opracowany zgodnie ze standardami Rady Europy
 

 

A1 - Podstawowy (Breakthrough)

Poziom ten przeznaczony jest dla osób, które nigdy wcześniej nie uczyły się języka lub kontakt z nim miał miejsce dawno temu. Na tym poziomie słuchacze poznają podstawy gramatyczne i zakres słownictwa umożliwiający podstawową komunikację.
 
 
Po zakończeniu kursu słuchacz potrafi:
 
 • zrozumieć i wykorzystać w mowie i piśmie podstawową gramatykę angielską
 • zastosować poznane słownictwo i wyrażenia w typowych sytuacjach dnia codziennego: w podróży, podczas wizyty w banku, na poczcie, w sklepie czy podczas rozmowy z przyjaciółmi
 • przeczytać i zrozumieć proste notatki, instrukcje i ogłoszenia
 • wypełnić formularz, napisać krótką notatkę, prostą wiadomość lub opis.
 
Na tym poziomie słuchacz wyposażony w podstawowe narzędzia nabiera wiary w swoje umiejętności, co dodatkowo motywuje do dalszej pracy.
 
 

A2 - Niżej średnio-zaawansowany (Waystage)

 
Poziom ten przeznaczony jest dla osób, które mają już podstawy angielskiego lub dla tych, którzy przez dłuższy czas nie mieli możliwości korzystania z tego języka. Na tym poziomie często wiedza z zakresu gramatyki i słownictwa nie jest na jednakowym poziomie. Jednym z celów jest wyrównanie tych różnić z jednoczesnym naciskiem na wykorzystanie nabytych lub przypomnianych wiadomości w komunikacji.
 
Po zakończeniu kursu słuchacz potrafi:
 
 • zastosować podstawowe czasy gramatyczne
 • zrozumieć sens prostej, krótkiej i jasno sformułowanej wypowiedzi
 • przeczytać ze zrozumieniem krótki prosty tekst w celu odnalezienia konkretnej informacji
 • porozumiewać się w prostych codziennych sytuacjach komunikacyjnych wymagających bezpośredniej wymiany informacji na znane mu tematy
 • opisać za pomocą prostych wyrażeń i zasad gramatycznych fakty z życia prywatnego, zainteresowania lub wyrazić opinie na znany temat
 • ocenić własne możliwości językowe z uwzględnieniem obszarów sprawiających trudności.

B1 - Średnio-zaawansowany (Threshold)

 
Poziom ten przeznaczony jest dla osób posiadających podstawowe umiejętności językowe. Głównym celem kursu na tym poziomie jest systematyzacja informacji już posiadanych i wykorzystanie ich w aktywnej komunikacji. Na tym poziomie rozwijana jest zręczność w mówieniu, pisaniu, czytaniu i słuchaniu.
 
Po zakończeniu kursu słuchacz potrafi:
 
 • zastosować nie tylko czasy gramatyczne, ale również bardziej skomplikowane zagadnienia tj. czasowniki modalne i tryby warunkowe
 • efektywnie porozumiewać się w języku angielskim w różnych życiowych sytuacjach wykorzystując bogatszy zakres słownictwa
 • czytać ze zrozumieniem teksty o różnorodnej tematyce, nawet jeśli zawierają nowe słownictwo i zwroty
 • rozmawiać z zastosowaniem zarówno stylu nieformalnego, jak i formalnego, choć w ograniczonym zakresie
 • odnaleźć potrzebne informacje w wysłuchanym tekście lub dłuższej wypowiedzi i zareagować
 • opisać doświadczenie, historię, streścić treść filmu lub książki, uzasadnić wyrażoną opinię i bronić własnego zdania w dyskusji
 • wymawiać znane słownictwo z większą dokładnością i pewnością siebie
 •  

B2 - Wyżej średnio-zaawansowany (Vantage)

 
Poziom ten przeznaczony jest dla osób posiadających swobodę komunikacji z nielicznymi ograniczeniami. Na tym etapie rozwija się głównie płynność w posługiwaniu się językiem angielskim i ćwiczy poszczególne umiejętności: słuchanie, pisanie, mówienie i czytanie.
 
 
Po zakończeniu kursu słuchacz potrafi:
 
 
 • stosować zasady gramatyczne z większą pewnością i precyzją
 • posługiwać się szerszym zasobem słownictwa z uwzględnieniem synonimów i antonimów, phrasal verbs, wyrażeń leksykalnych itp., które poprawiają, precyzują i usprawniają komunikację
 • rozumieć tekst czytany i mówiony bez konieczności korzystania ze słownika
 • pisać dłuższe teksty: listy, raporty, opowiadania z zastosowaniem stylu formalnego i nieformalnego
 • porozumiewać się z naturalnymi użytkownikami języka angielskiego
 • świadomie posługiwać się językiem angielskim w większości sytuacji w sposób spontaniczny, z większą dozą swobody
 • czynnie uczestniczyć w dyskusji na znane tematy, przedstawić i bronić swych poglądów i opinii
 • analizować fakty i przedstawiać wnioski
 • wyrażać zgodę, dezaprobatę, dawać rady i sugestie
 • czytać ze zrozumieniem oryginalne teksty angielskie
 •  
W przypadku pełnego opanowania przez słuchacza wymaganych na tym poziomie umiejętności językowych możliwe jest zdawanie egzaminu FCE. Należy jednak pamiętać, że egzamin tem wymaga dodatkowych umiejętności z zakresu specyfiki i sposobu zdawania tego egzaminu. Dlatego dla osób chcących zdawać ten egzamin opracowany został dodatkowy kurs systematyzujący wymaganą na tym etapie wiedzę, wzbogacony o techniki zdawania i egzamin próbny.
 
 

C1 - Zaawansowany (Effective operational proficiency)

 
Na tym etapie słuchacze posiadają już w większości certyfikat FCE, co w praktyce oznacza, iż swobodnie operują strukturami gramatycznymi w mowie i piśmie, wykazują bogatą znajomość słownictwa umożliwiającą swobodną komunikację. Potrafią z łatwością zrozumieć, analizować i oceniać teksty i wypowiedzi. Dlatego na tym etapie nauki kurs staje się bardziej zindywidualizowany, tak aby doskonalić trudniejsze obszary języka.
W czasie trwania kursu nacisk kładziony jest na wzbogacenie słownictwa i poprawności stylistycznej. Tak, jak w przypadku wszystkich kursów certyfikujących tak i na tym etapie ćwiczone są techniki egzaminacyjnej tj. sztuka podtrzymywania i prowadzenia konwersacji, analizowanie wypowiedzi i dostosowanie stylu wypowiedzi do sytuacji.
Po zakończeniu kursu słuchacz może przystąpić do egzaminu CAE, co oznacza, że jego wiedza i umiejętności są wystarczające do bycia kompetentnym użytkownikiem języka angielskiego. Uzyskanie tego certyfikatu oznacza biegłość i precyzję w komunikacji z uwzględnieniem uwarunkowań sytuacyjnych i kulturowych. Co więcej posiadanie tego certyfikatu umożliwia rozpoczęcie studiów na większości uniwersytetów za granicą i jest dodatkowym atutem w przypadku podejmowania pracy.
 
 

C2 - Biegłość językowa (Mastery)

 
Na tym etapie większość słuchaczy posiada certyfikat CAE, co oznacza biegłą znajomość języka angielskiego, co pozwala przygotować się do kolejnego egzaminu certyfikującego CPE. Jest on honorowany na całym świecie i dokumentuje kompetencję językową zbliżoną do rodowitego użytkownika tego języka. W Polsce uprawnia on do podjęcia pracy w charakterze lektora języka angielskiego w szkołach publicznych i niepublicznych. Jest najwyższym egzaminem certyfikującym.
 
 
Egzaminy językowe - pobierz
 
 

Marki Grupy ORLEN