Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Metody
​W naszej działalności stosujemy własne oraz opracowane przez metodyków wiodących wydawnictw programy nauczania. Często są to specjalnie opracowywane i modyfikowane programy kierowane do potrzeb naszych Słuchaczy. Przy tworzeniu własnych kompozycji programowych korzystamy z wzorów  oraz własnych doświadczeń. Uczymy metodą eklektyczną polegająca na łączeniu różnych elementów formalnych i treściowych. Wykorzystujemy różne metody nauczania ze szczególnym uwzględnieniem Communicative Approach. Nasze warsztaty gramatyczno-konwersacyjne są nastawione również na wykształcenie umiejętności pisania, czytania, mówienia i słuchania.
 
Nadzór nad procesem nauczania sprawuje Metodyk Szkoły Języków Obcych Centrum Edukacji Grupa Orlen, który monitoruje przebieg procesu dydaktycznego, jak również zajmuje się doskonaleniem warsztatu zawodowego lektorów oraz hospitowaniem zajęć.
 
Metoda komunikatywna
 
Communicative Language Teaching - rozwija przede wszystkim umiejętności konwersacyjne oraz zachowania się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego. Specjalnie opracowane ćwiczenia lekcyjne odzwierciedlają naturalną komunikację. Stąd różnorodność dialogów, symulacji, odgrywanie ról, gier, zabaw, zgadywanek i dyskusji prowadzonych w parach i w małych grupach.
 
Metoda komunikatywna równolegle doskonali takie umiejętności jak: mówienie, czytanie, słuchanie oraz pisanie. Umożliwia dobrać ćwiczenia i dodatkowe materiały pod kątem oczekiwań słuchaczy i wykorzystać w procesie nauczania ich indywidualne zdolności. Słuchacz uczy się komunikować świadomie, zwracając uwagę na własne błędy, które potrafi eliminować. W metodzie komunikatywnej lektor pełni rolę koordynatora, angażuje uczniów do pracy w parach lub w grupach i aktywizuje ich do czynnego udziału w zajęciach.
 
Dla słuchaczy przygotowujących się do egzaminów na wybrane certyfikaty, metoda komunikatywna zostaje odpowiednio wzbogacona o blok gramatyczny.
 
 

Marki Grupy ORLEN