Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Egzaminy telc
images.jpg
Co daje TELC? Dlaczego TELC?
 
 • Certyfikat TELC jest uznawany na arenie międzynarodowej, ponieważ jest świadectwem opanowania języka zgodnie z założeniami nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy w ramach systemu Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching. Certyfikat TELC pozwala na ubieganie się o stypendia programu Socrates/Erasmus.

 

 • Certyfikat TELC (minimum na poziomie B1) umożliwia ubieganie się o przyjęcie bez egzaminu do niektórych nauczycielskich kolegiów językowych, które pozwalają uzyskać uprawnienia do nauczania języków obcych we wszystkich typach szkół w Polsce z wyjątkiem innych kolegiów oraz szkół wyższych

 

 • Certyfikat TELC jest umieszczony na liście uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. - Dz. U. nr 266, poz. 2230, zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej). Jest niezbędnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom - B2)

 

 • Posługiwanie się rozmaitymi językami obcymi w miejscu pracy oraz poza nim stanowi coraz ważniejszy element życia w dzisiejszej rzeczywistości. Przygotowując się do zdawania egzaminu telc można nabyć wiele cennych umiejętności zarówno językowych, jak i życiowych, które procentują w toku rozwoju naszej kariery. Zdobywamy przede wszystkim wiedzę w jaki sposób umiejętnie wykorzystać swoje zdolności językowe w poszczególnych sytuacjach zawodowych. Oczywiście jeśli ktoś decyduje się na zdobycie umiejętności posługiwania się mniej popularnym językiem, jego szanse na rynku pracy zdecydowanie wzrastają. Jest to związane z zawężonym kręgiem osób o podobnych kwalifikacjach.

 

 
Co testują egzaminy telc?
 
Egzaminy telc testują praktyczne umiejętności zdobyte przez uczących się języków obcych np. umiejętność czytania w celu uchwycenia konkretnych informacji (znaleźć cenę pokoju jednoosobowego w folderze hotelu); umiejętność słuchania i uchwycenia godziny odjazdu pociągu w nagraniu zapowiedzi z dworca; umiejętność napisania listu z zapytaniem o ceny wynajmu pokoju; podczas prowadzenia rozmowy umiejętność przekonania drugiej osoby do pójścia do kina na film wybrany przez siebie; umiejętność zastosowania gramatyki w konkretnej sytuacji, kontekście np. uzupełniając list formalny do instytucji odpowiednimi formami czasowników, rzeczowników itp.
 
 
 Z jakich części składa się egzamin telc?
 
Egzaminy telc składają się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do
czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku.
Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od
poziomu, ale nie języka.
 
 
Kto ocenia egzamin telc?
 
Część pisemna egzaminu jest sprawdzana komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych uprawnionych egzaminatorów. Cześć ustna jest oceniana w instytucjach przeprowadzających egzamin przez licencjonowanych egzaminatorów szkolonym w Polsce przez Partnerów telc GmbH.
 
Czy uzyskuje się jakiś dokument potwierdzający zdanie egzaminu?
 
Po zdaniu egzaminu telc otrzymuje się certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec. Certyfikaty te są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej, a także coraz częściej w Polsce np. w administracji publicznej gdzie uzyskały akredytację.
 
Jaki jest okres oczekiwania na wyniki?
 
Arkusze odpowiedzi kandydatów są wysyłane do Centralnego Biura Egzaminacyjnego we Frankfurcie nad Menem, gdzie są sprawdzane dwukrotnie. Następnie przygotowywane są certyfikaty. Cała procedura trwa około 8 tygodni.
 
 
Informacje pochodzą ze strony: www.telc.net Na stronie tej dostępne są także
bezpłatne testy modelowe do pobrania na różnych poziomach. Na przykład na
 
 
STRUKTURA EGZAMINU
 
Poziom egzaminu
Część pisemna obejmuje:
Część ustna obejmuje:
 
 
 
 
A1
 • rozumienie krótkich wypowiedzi i zapowiedzi (dworzec, lotnisko itp.) utrwalonych na taśmie
 • rozumienie krótkich tekstów słuchanych i pisanych oraz notatek dotyczących sytuacji dnia codziennego
 • sporządzanie krótkiej notatki (informacji) nas piśmie
 • wypełnianie prostych formularzy (dane osobowe, zainteresowania itp.)
 • przedstawienie się
 • uzyskiwanie i udzielanie informacji na wskazany temat
·         formułowanie próśb i prostych poleceń oraz reagowanie na nie (wypowiedzi sugerowane ilustracjami)
 
 
 
A2
 • rozumienie krótkich wypowiedzi utrwalonych na taśmie
 • rozumienie krótkich tekstów dotyczących sytuacji codziennych
 • dokonanie wyboru właściwej odpowiedzi w podanej sytuacji
 • nawiązanie kontaktu ze zdającym poprzez krótką rozmowę – odpowiadanie na pytania
·         formułowanie prostej wypowiedzi do podanej sytuacji
 
 
B1
 • rozumienie ogólne tekstów autentycznych: pisanych i nagranych na taśmie
 • napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej
 • część gramatyczną polegającą na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami
·         trzy zadania, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie
 
 
B2
 • rozumienie tekstów pisanych i nagranych na taśmie
 • napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej
 • uzupełnieniu tekstu brakującymi wyrazami
 • trzy zadania, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie
 
 

                             
 
 
 

Marki Grupy ORLEN