Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zarządzanie Projektami z PRINCE2

O studiach:

Szanowni Państwo!
z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do rozpoczęcia studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie projektami”. Dzięki współpracy z Politechnika Łódzką przygotowaliśmy dla Państwa dwusemestralny program, który będzie realizowany w siedzibie Centrum Edukacji w Płocku.
Program studiów jest realizowany w trybie sobota/niedziela od godz. 9:00 do 16:30. W programie przewidziano 200 godzin dydaktycznych, w tym 141 godzin zajęć praktycznych i ćwiczeń oraz 59 godzin wykładów. Studia kończą się napisaniem pracy końcowej. W ramach przedmiotu „Metodyki zarządzania projektami” realizowany jest m.in. trzydniowy program kursu Prince2® Foundation, zakończony egzaminem na ten certyfikat. Tak więc po zakończeniu studiów i pomyślnym zdaniu egzaminu certyfikacyjnego (zawartego w programie i cenie studiów) otrzymujecie Państwo zarówno dyplom Politechniki Łódzkiej, jak i certyfikat Prince2® Foundation.
 
Studia realizowane są według poniższego programu ramowego:
 
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin
Wstęp do zarządzania projektami
16
Metodyki zarządzania projektami
32
Techniki pracy w projekcie
32
Komunikacja w zespole projektowym
8
Budowanie i motywowanie zespołu projektowego
16
Źródła finansowania projektów
8
Rachunek opłacalności i analiza finansowa projektów
16
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
16
Planowanie, monitorowanie i rozliczanie projektów finansowanych ze środków UE
16
Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami
24
Zarządzanie portfelem projektów
8
Seminarium dyplomowe
8
Praca końcowa
5
 
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych PŁ jest osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami potwierdzone uzyskanymi wpisami w KARCIE ZALICZEŃ, pozytywna ocena z obrony PRACY KOŃCOWEJ oraz formalne rozliczenie.
 
 
 
Informacje:
Magda Adasiewicz – Jędrzejak
Dyrektor Dział Sprzedaży i Rozwoju
Centrum Edukacji Sp. z o.o.
Al. F. Kobylińskiego 25
09-400 Płock
tel. +48 604 536 626
e-mail: magda.adasiewicz@centrumedukacji.pl

Formularz zgłoszenia

Umowa ze suchaczem

Umowa z pracodawcą

 
 

Marki Grupy ORLEN