Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Master of Business Administration
O programie Executive MBA
 
Program Master of Business Administration to interdyscyplinarny program integrujący kompetencje z zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności menedżerskich. Takich możliwości nie dają inne programy. Wszystkie zajęcia kładą nacisk na aspekt praktyczny, aby uczestnicy mogli wdrożyć najnowsze rozwiązania i metody pracy do codziennych obowiązków. Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w swojej specjalizacji, są praktykami i ekspertami. Wykorzystują interaktywne metody nauczania, w trakcie zajęć tworzą przestrzeń wymiany doświadczeń i poglądów, prezentują case studies. Ćwiczenia i warsztaty czynią nasz program wyjątkowym. Program MBA to przepustka do najnowszej  i praktycznej wiedzy przekazywanej przez  ekspertów – praktyków. Znają każdy zakręt, każdy milimetr i każdą przeszkodę przekazywanego zagadnienia, dzięki czemu  „trudne” zajęcia stają się zrozumiałe i ciekawe. Program Master of Business Administration to esencja wiedzy, którą powinien posiadać każdy menedżer i przedsiębiorca.
 
Ukończenie programu z dyplomem Master of Business Administration budzi zaufanie wśród pracodawców, jest synonimem bardzo szerokiej i praktycznej wiedzy biznesowej. To jak znak najwyższej jakości w edukacji.
 
Program MBA otwierają możliwości na nową, lepszą pracę już w trakcie trwania programu. Nowe przyjaźnie zawarte podczas zajęć kiełkują i znajdują wspólną przestrzeń dialogu również w relacjach biznesowych. Program MBA to ugruntowanie pozycji na rynku pracy  i potwierdzenie wysokich kompetencji.
Najlepszą motywacją do podjęcia programu to przekrojowa, praktyczna wiedza oraz chęć rozwoju. Wzrost wynagrodzenia po programie MBA to przyjemny bonus.
 
Menedżerowie z dyplomem MBA zarabiają średnio trzy razy więcej niż osoby z tytułem magistra co wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak.
 
Program realizowany w partnerstwie z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów.
 
 
Dlaczego Executive MBA?
 
Program menedżerski Executive MBA GFKM jest realizowany we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz jest walidowany przez Porto Business School.

Porto Business School jest częścią Uniwersytetu Porto – największej instytucji edukacyjnej i badawczej w Portugalii. PBS jest szkołą biznesu z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu menedżerów. Misją Porto Business School jest rozwijanie sieci wiedzy i kompetencji oraz wsparcie liderów przedsiębiorstw na konkurencyjnych rynkach globalnych. Kadrę tworzą uznani wykładowcy akademiccy oraz  doświadczeni praktycy biznesu z przygotowaniem dydaktycznym.

Programy MBA w Porto Business School posiadają dwie międzynarodowe akredytacje: AMBA i EPAS. Według rankingów Financial Times, Porto Business School zaliczana jest do najlepszych szkół biznesu w Europie.
 
 
Informacje organizacyjne
Program trwa 4 semestry (2 lata, 21 zjazdów)
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas 3-dniowych sesji (piątek-niedziela) w godzinach: 
 
 • Piątek: 11:00 - 19:00
 • Sobota: 8:30 - 16:30
 • Niedziela: 8:30 - 16:30
Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2020 roku.
 
Forma zajęć
 
 • biznesowe studia przypadku
 • gry decyzyjne i symulacyjne
 • wykłady
 • ćwiczenia 
 
 
Semestr I
Przedmiot Zaliczenie Godziny
Zintegrowana symulacyjna gra biznesowa cz. I A 27
Zachowania w organizacji PK lub A 18
Zarządzanie organizacją i zarządzanie strategiczne PK, E 36
Ekonomiczne aspekty zarządzania PK 18
Wystąpienia publiczne. Sztuka prezentacji. PK lub A 9
Kierowanie zespołem PK lub A 18
CSR i etyka w biznesie PK lub A 9
  Razem 135
Semestr II
Przedmiot Zaliczenie Godziny
Rachunkowość zarządcza PK, E 36
Zarządzanie procesami i jakością PG 27
Zarządzanie finansowe PK, E 36
Zarządzanie marketingowe PK, E 27
Metodologia projektu dyplomowego A 9
  Razem 135
Semestr III
Przedmiot Zaliczenie Godziny
Systemy informacyjne biznesu PK 18
Zarządzanie zasobami ludzkimi PK, E 36
Zarządzanie projektem E 18
Biznes globalny PK 27
Podstawy prawa gospodarczego PK, E 27
Elementy prawa międzynarodowego PK 9
  Razem 135
Semestr IV
Przedmiot Zaliczenie Godziny
Gra strategiczna A 27
Przywództwo i zarządzanie zmianą A 27
Przedmiot do wyboru – Zaawansowane zarządzanie finansowe A 27
Przedmiot do wyboru – Psychologiczne aspekty zarządzania A 27
Przedmiot do wyboru – Negocjacje w biznesie A 27
Przedmiot do wyboru – Przedmiot fakultatywny A 27
Projekt dyplomowy – konsultacje A 18
  Razem 18
 
 
E PK GPD A
egzamin pisemny praca kontrolna  grupowy projekt doradczy aktywne uczestnictwo
 
 
Rekrutacja
 
 • Ukończone studia wyższe
 • Minimalne doświadczenie kierownicze: 3 lata
 • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
 
Proces rekrutacji
 
Aby zakwalifikować się do programu należy:
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy
 • Przesłać dokumenty (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 3000 zł (plus 23% VAT)
 • Odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Po weryfikacji dokumentów zostanie uzgodniony termin rozmowy kwalifikacyjnej
 
Dyplom
 
Po pomyślnym ukończeniu programu słuchacze otrzymują dyplom Executive MBA podpisany przez wszystkie partnerskie instytucje:
 • Porto Business School
 • Uniwersytet Gdański
 • Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów
 
Koszt uczestnictwa
 
 
      Cena za program Cena za semestr Rata
Płatność jednorazowa  33 108 zł - -
Płatność w 4 ratach semestralnych
35 600 zł
8 900 zł
-
Płatność w 20 ratach 38 092 zł - 1 904,60 zł
 
 • Ceny netto. Do wszystkich cen należy doliczyć 23% VAT
 • W przypadku płatności w 4 ratach semestralnych wpłata za każdy semestr wnoszona jest przed rozpoczęciem tego semestru
 • W przypadku płatności w 20 ratach terminy spłaty rat zostaną ustalone przed rozpoczęciem Programu
 • Osoby, które zarekomendują do udziału w programie innego uczestnika uzyskują prawo do 5% zniżki! Szczegóły u koordynatora programu
 
Kontakt
Agnieszka Topa
Centrum Szkoleń i Eventów
Centrum Edukacji Sp. z o.o.
Al. F. Kobylińskiego 25
09-400 Płock
tel. +48 24 365 86 26
mob. +48 607 266 880
e-mail: agnieszka.topa@centrumedukacji.pl
 
 
 

Marki Grupy ORLEN