Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Akademia Menedżera Personalnego

O studiach:
Studia organizowane są we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego I miejsce w rankingu niepublicznych szkół wyższych) oraz Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów.

Cele studiów:

 • Uporządkowanie i poszerzenie profesjonalnej wiedzy dotyczącej:
  • nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi,
  • kształtowania kultury organizacyjnej,
  • organizowania i funkcjonowania służb personalnych.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi  metodami i narzędziami przy realizacji polityki personalnej
 • Kształtowanie umiejętności przewidywania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Doskonalenie współpracy na linii kadra menedżerska – służby HR
 • Doskonalenie umiejętności projektowania i wdrażania procesów i systemów kadrowych
 • Doskonalenie umiejętności organizowania funkcji personalnej

Wykładowcy i trenerzy:
Prowadzącymi są konsultanci o dużym profesjonalnym doświadczeniu i praktyce w organizacjach gospodarczych oraz praktycy.

Metody realizacji programu:
Zajęcia prowadzone są metodami aktywnego uczestnictwa (studia przypadków, ćwiczenia, rozwiązywanie problemów i testów) z wykorzystaniem przykładów z praktyki oraz z bogatego doświadczenia prowadzących.

Dyplomy ukończenia Studiów:
Ukończenie Podyplomowych Studiów Zarządzania Zakupami poświadczone jest dwoma dokumentami:
świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, wystawionym przez Akademię Leona Koźmińskiego,
zaświadczeniem o ukończeniu profesjonalnych studiów podyplomowych wystawionym przez GFKM.

Adresaci:
Studia przeznaczone są, głównie, dla kierownictwa służb personalnych.
 
Czas trwania:
23 dni, w formie 10 sesji 2-dniowych i 1 sesji 3-dniowej
Zajęcia w godz. od 8.30 do 16.30
 
Rekrutacja do końca lipca 2017.
 
Inauguracja wrzesień 2017r.
 
Informacje:
Magda Adasiewicz – Jędrzejak
Dyrektor Dział Sprzedaży i Rozwoju
Centrum Edukacji Sp. z o.o.
Al. F. Kobylińskiego 25
09-400 Płock
tel. +48 604 536 626
e-mail: magda.adasiewicz@centrumedukacji.pl
 
 
 

Marki Grupy ORLEN