Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Realizacja i ewaluacja

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków EFS

  • Pomożemy Państwu w negocjacjach dot. Waszego Projektu,
  • Opracujemy procedury realizacji Projektu i jako wieloletni praktycy nauczymy Państwa pracowników skutecznej organizacji projektu EFS we wszystkich jego aspektach,
  • Pomożemy w przygotowaniu zapytań ofertowych, umów ramowych i przygotowaniu całej dokumentacji projektowej,
  • Przekażemy doświadczenie jak prowadzić rozliczenie finansowe Projektu i efektywne zarządzać budżetem w ramach Projektu,
  • Pomożemy przygotować wnioski o płatność oraz przeprowadzić prawidłową sprawozdawczości dot. uczestników.

 

Ewaluacja

  • Dobierzemy skuteczne narzędzia i metody dla celów ewaluacji zgodne z założeniami projektowymi i planowanymi rezultatami,
  • Przeprowadzimy pełną ewaluację Państwa projektu wraz z przygotowaniem pełnej dokumentacji, planu ewaluacji, narzędzi badawczych, raportów ewaluacyjnych.
 
 

Marki Grupy ORLEN