Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kontrola i audyt

Kontrola

Oferujemy Państwu narzędzie pomocnicze - przeprowadzimy symulację kontroli Projektu dla Państwa wiadomości, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości i eliminacji błędów w prowadzeniu i rozliczeniu Projektu. Sporządzony raporty z naszych działań będzie dla Państwa wskazówką do prawidłowej realizacji Projektu z eliminacją zagrożeń i nieprawidłowości.
 
 

Audyt

Oferujemy usługi audytorskie projektów współfinansowanych z EFS, jako elementy obowiązkowe w wybranych projektach POKL, prowadzone zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami rachunkowości oraz wytycznymi Instytucji Pośredniczących/ Wdrażających.
 
 

Marki Grupy ORLEN