Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Aplikacja

Analiza

Nasz Zespół Doradczy bezpłatnie zdiagnozuje Państwa możliwości uzyskania dofinansowania ze środków EFS i przedstawi podstawowe informacje o możliwościach realizacji projektów.
 
 

Przygotowanie wniosku i aplikacja

  • Pomożemy Państwu w określeniu celów Projektu w odniesieniu do indywidualnych potrzeb,
  • Dobierzemy programy szkoleniowe,
  • Określimy zakres projektu szkoleniowo – doradczego i jego narzędzia,
  • W porozumieniu z Państwem przygotowujemy wniosek o dofinansowanie wraz z pełnym budżetem i harmonogramem dostosowanym do możliwości Państwa Organizacji,
  • Pomożemy przygotować niezbędne dokumenty i analizy na potrzeby realizacji projektu (analiza potrzeb szkoleniowych, analiza wykonalności dla celów spełnienia efektu zachęty, etc).
 
 

Marki Grupy ORLEN