Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Coaching

Coaching

​Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom przyspieszyć tempo rozwoju i polepszyć efekty działania. Coachowie pracują z klientami nad zagadnieniami związanymi z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Warsztaty organizowane przez coachów Centrum Edukacji realizowane są w myśl zasady: "Każdy człowiek jest indywidualnością, więc nie ma jednej indywidualnej recepty zmiany zachowań, myślenia".

Uczestnik coachingu uczy się nowego sposobu postrzegania sytuacji oraz odnajdywania w niej nowych rozwiązań. Nabywa motywację do działania.

Indywidualna praca z klientem to gwarancja skuteczności, sprawdza się również tam gdzie uczestnik coachingu ma problemy w zidentyfikowaniu wadliwych strategii działania. Wpływ na to ma natura relacji coachingowej, której bazą jest pełna akceptacja i zaufanie oraz świadomość, że każdy człowiek ma doskonałą zdolność do tworzenia rozwiązań i wprowadzania ich w życie.

Dzięki warsztatom coachingowym uczestnik zdobywa niezbędne umiejętności w obszarach:

KOMUNIKACJI

 • Umiejętność korzystania z komunikacji niewerbalnej przy prowadzeniu rozmowy.
 • Umiejętność rozpoznawania intencji rozmówców.
 • Umiejętność korzystania ze spójności werbalnej i niewerbalnej.
 • Biegłość w dostosowywaniu stylu komunikacji do odbiorców.
 • Łatwość w szybkim i precyzyjnym docieraniu do informacji (sztuka zadawania pytań).
 • Umiejętność motywowania siebie i innych do działania.

STRUKTURY CZASU

 • Skuteczne planowanie działań własnych i innych "poprzez czas".
 • Korzystanie z czasu jako dodatkowej motywacji.
 • Umiejętność rozpoznawania stylu organizacji czasu w procesie zarządzania zespołem.
 • Umiejętność wychwycenia zagrożeń wynikających ze sposobu organizacji czasu.

PRACY Z CELEM

 • Tworzenie mikro i makro strategii osiągania celów.
 • Wyłonienie systemu wartości.
 • Wzmocnienie motywacji do realizacji ustalonych celów.

ZARZĄDZANIA EMOCJAMI

 • Wywoływanie pozytywnych stanów emocjonalnych takich jak: motywacja, energia do działania, spokój, pewność siebie i inne.
 • Umiejętność panowania nad stanami emocjonalnymi takimi jak: złość, bezsilność, irytacja i inne.
 • Zwiększenie elastyczności w działaniu oraz w sytuacjach "bez wyjścia".
 • Szybkie odzyskiwanie równowagi po sytuacji stresowej.
 • Zadawanie precyzyjnych pytań oraz formułowanie szybkich i klarownych wypowiedzi w sytuacjach stresowych.

TRANSOWYCH METOD JĘZKOWYCH

 • Model Miltona.
 • Umiejętność korzystania z szybkich metod relaksacyjnych.

STRATEGII

 • Umiejętność optymalizowania podstawowych strategii działania. 
 • Przeformułowanie ograniczających założeń.
 • Wprowadzenie nowych umiejętności na poziom nieświadomej kompetencji.
Czas trwania określany jest indywidualnie dla każdego uczestnika, po przeprowadzeniu wywiadu.

Miejsce realizacji ustalane jest indywidualnie w zależności od potrzeb klienta i jego możliwości.
 
 

Marki Grupy ORLEN