Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
RODO w praktyce
Program szkolenia "RODO w praktyce. Najważniejsze zmiany 2018"
 
 1. RODO
  • Jako źródła prawa
  • Czego dotyczy?
  • Kogo dotyczy?
  • Gdzie obowiązuje?
 2. Dane osobowe
  • Czym są dane osobowe?
  • Dane osobowe w przedsiębiorstwie
   • Dane pracowników i podmiotów współpracujących
   • Dane osobowe w obszarze windykacji
   • Dane klientów, tj. jednostek kupujących oferowane produkty
   • Dane wrażliwe
 3. Przetwarzanie danych osobowych
  • Na czym polega przetwarzanie danych
  • Nowe regulacje dotyczące przetwarzania
   • Nowe obowiązki ciążące na podmiocie przetwarzającym dane
   • Kampanie marketingowe oraz profilowanie
   • Przetwarzanie danych dzieci
  • Zasady dotyczące przetwarzania
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  • Zgoda osoby, której dane dotyczą
  • Prawnie uzasadniony interes przedsiębiorstwa
  • Obowiązki informacyjne - poszerzony obowiązek
  • Prawa osób, których dane dotyczą
 5. Dostosowanie organizacji
  • Audyt dokumentacji, procesów, systemów
  • Inspektor ochrony danych
  • Rejestry
  • Podejście oparte na ryzyku
  • Ocena skutków planowanych operacji
  • Ocena skutków istniejących operacji
  • Zabezpieczenia
   • Zabezpieczenia systemów informatycznych oraz archiwów
   • Odpowiednie opracowanie dostępu do określonych danych osobowych - kwestia upoważnień
  • Powierzenie przetwarzania danych
   • Istota powierzenia przetwarzania danych osobowych
   • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi - drukarniami, agencjami marketingowymi, kurierami - w jaki sposób opracować
  • Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania
 6. Naruszenia
  • Raportowanie naruszeń
  • Kary za naruszenia
 7. Pytania i odpowiedzi

 

TRENERZY

Dr Luiza Wyrębkowska - Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doktor nauk prawnych w zakresie prawa. Specjalista w zakresie RODO, przygotowuje firmy do praktycznego wprowadzenia w życie nowych przepisów z zakresu danych osobowych. Dr L. Wyrębkowska posiada szczególne doświadczenie w zakresie pracy dla spółek z sektora energetycznego, przemysłu i logistyki, usług. Pełniła funkcję zastępcy dyrektora biura prawnego w PKN ORLEN S.A. oraz head of legal department w Benefit Systems S.A. Odpowiadała za opracowywanie i opiniowanie warunków umów, obsługę korporacyjną spółek notowanych na GPW, uczestniczyła w negocjacjach handlowych, reprezentowała podmioty przed sądami powszechnymi i organami administracji państwowej, prowadziła postępowania sądowe i windykacyjne.

Krzysztof Muciak – adwokat. Specjalizuje się w przygotowywaniu i negocjowaniu umów, w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych oraz w szeroko rozumianych transakcjach handlowych. Posiada również wiedzę praktyczną z zakresu regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, koordynuje wymagane prawem zgłoszenia rejestracyjne oraz przygotowuje dla Klientów jasne i praktyczne dokumenty regulujące wewnętrzne procedury dotyczące tych obszarów. Uczestniczy w audytach firm mających na celu identyfikację obszarów wymagających dostosowania do RODO, opracowuje wymagane przez RODO dokumenty, analizy i procedury. Autor publikacji branżowych dotyczących RODO.

Katarzyna Barud - Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych oraz w agencji marketingowej, gdzie zajmowała się realizacją komercyjnych kampanii reklamowych dla krajowych i zagranicznych klientów. Autorka publikacji z zakresu RODO. Doradza klientom w dziedzinie ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prowadzi praktyczne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

Program szkolenia

Karta zgłoszenia

   
 
 

Marki Grupy ORLEN