Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kalendarz szkoleń otwartych - Płock
 
Temat
Trener
Termin
Czas trwania
Cena netto*/ os.
1.
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg wymagań ISO 9001:2015
Grażyna Żarlicka
23-24.01
16h
808,00zł
2.
Zmiany wymagań normy ISO 45001:2018 w stosunku do PN-N 18001:2004
Grażyna
  Żarlicka
13.02
8h
404,00 zł
3.
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania
  Grażyna
   Żarlicka
27,28.02-1.03
24h
1212,00 zł
4.
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg wymagań ISO 14001:2015
Grażyna Żarlicka
7-8.03
16h
808,00 zł
5.
Auditor wewnętrzny systemu bezpieczeństwo i higiena pracy wg wymagań ISO 45001:2018
Grażyna Żarlicka
25-26.03
16h
808,00 zł
6
MS EXCEL poziom podstawowy
Rafał Proskura
11-12.02
16h
299 zł
7
MS EXCEL poziom średniozaawansowany
Rafał Proskura
20-21.02
16h
299 zł
8
MS EXCEL poziom zaawansowany
Rafał Proskura
21-22.03
16h
299 zł
9
MS EXCEL  pulpity menadżerskie
Rafał Proskura
28-29.03
16h
299 zł
11.
Techniki Sprzedaży konsultacyjnej, efektywne doradztwo jak budować relacje z klientami
Paweł Kacprzak
14-15.02
16h
800 zł
12
Techniki Sprzedaży konsultacyjnej, efektywne doradztwo budować relacje z klientami
Paweł Kacprzak
21-22.02
16h
800 zł
13
Techniki Sprzedaży konsultacyjnej,efektywne doradztwo budować relacje z klientami
Paweł Kacprzak
11-12.03
16h
800 zł
14
Zmiany w prawie pracy 2019 r.- kompleksowe omówienie wszystkich najważniejszych zmian w prawie pracy, w tym PPK, związki zawodowe, dokumentacja pracownicza, monitoring, wyplata wynagrodzeń,
 
Karolina
Niedzielska
05.03.2019
8h
269,00 zł
15
Pracownicze Plany Kapitałowe- szkolenie szczegółowe dotyczące tego tematu,
 
Karolina
Niedzielska
08.03.2019
8h
269,00 zł
16
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy,
 
Karolina Niedzielska
14.03.2019
8h
269,00 zł
17
Zmiany w dokumentacji pracowniczej 2019.
Karolina
Niedzielska
20.03.2019
8h
269,00 zł
18
Zmiany w Karcie Nauczyciela 2018/19- kompleksowe omówienie wszystkich zmian w Karcie Nauczyciela, dotyczące awansu zawodowego, oceny nauczycieli, urlopów w placówkach feryjnych i nieferyjnych, urlopów dla poratowania zdrowia, w dokształcaniu nauczycieli,
Karolina Niedzielska
26.03.2019
8h
331,00 zł
19
Ocena nauczycieli po zmianach
Karolina
Niedzielska
29.03.2019
8h
331,00 zł
20
Awans zawodowy nauczycieli po zmianach,
 
Karolina
Niedzielska
09.04.2019
8h
331,00 zł
21
Urlopy nauczycieli po zmianach
Karolina
Niedzielska
15.04.2019
8h
331,00 
22
RODO zmiany w ochronie danych osobowych
Karolina
Niedzielska
23.04.2019
8h
269,00 zł
23
RODO w zatrudnieniu
Karolina
Niedzielska
29.04.2019
8h
269,00 zł
​24 „Sprzedaż i obsługa klienta (z większym naciskiem w programie na obsługę klienta, komunikacje z klientem i uwzględnieniem customer experience)” Paweł Kacprzak 11-12.03.2019 ​16h 1686,00 zł​
​25 Zarządzanie zróżnicowanym zespołem (z elementami zarzadzania różnorodnością wiekową i narodową) ​Marzena Kalińska 18-19.03.2019 16h​ ​1686,00 zł
​26 Motywowanie pracowników. Budowanie systemów motywacyjnych ​Marzena Kalińska 25-26.03.2019 ​16h ​1686,00 zł
​27 Techniki prowadzenia szkoleń dla kasjerów (z uwzględnieniem w programie przede wszystkim technik prowadzenia szkoleń na instruktorów – rozwój umiejętności trenerskich i przekazywania wiedzy, właściwego instruktażu) ​Paweł Kacprzak 03-04.04.2019 ​16h ​1686,00 zł

 

 

 

 
 

Marki Grupy ORLEN